Hạng mục công trình chung cư EcoLife Capitol

STT
Khu vực
Vị trí
Chiều cao tầng
1
Khu vực để xe và khu vực kỹ thuật
Tầng hầm 1, 2 đỗ xe ô tô; hẩm lửng đỗ xe
máy
Hầm 1, 2 cao  3m, hầm lửng cao 2.55m
2
Sảnh khu căn hộ và các khu dịch vụ công cộng
Tầng 1
Tầng 1 cao 5.35m
3
Khu dịch vụ công cộng và mua sắm
Tầng 1, 2,3,4,5
4
Khu căn hộ
Từ tầng 6 đến tầng
34
Chiều cao 3.3
6
Khu căn hộ
Penthouse
Tầng 35
Chiều  cao 5.8m
7
Khu bể bơi
Tầng 5
Chiều cao 4.5m
8
Khu dịch vụ chăm sóc sức khỏe, cafe,
skybar
Tầng 5
Chiều cao 4.5m