Quy mô và số lượng căn hộ EcoLife Capitol

STT
MẪU CĂN HỘ
DIỆN TÍCH
SL CĂN HỘ
1
Căn hộ A1
45,3
m2
78
căn
2
Căn hộ A2
48,2
m2
78
căn
3
Căn hộ B
74,1
m2
312
căn
4
Căn hộ C
94,9
m2
38
căn
5
Căn hộ D
102,2
m2
116
căn
6
Căn hộ E
111
m2
116
căn
7
Căn hộ F
150
m2
18
căn
8
Căn hộ P (Penhouse 2 tầng)
314,5
m2
04
căn