Tiêu chí của dự án EcoLife Capitol 60 Lê Văn Lương

– Kiến trúc độc đáo, chất lượng công trình vượt trội
– Tập trung khai thác triệt để những nét độc đáo của mô hình Kiến trúc xanh – bền vững áp dụng riêng cho công trình mang đến sự khác biệt.
– Chú trọng đến trải nghiệm thực tế cho người sử dụng.
– Không chỉ là công trình xanh thân thiện môi trường mà còn bao hàm của tính xã hội – nhân văn đến từ chính cộng đồng cư dân sinh sống trong dự án.